NeuromuskulÁrna sekcia

Slovenskej neurologickej spoločnosti,

organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti

CENTRUM PRE NEUROMUSKULÁRNE OCHORENIA

Odborné akcie

Chronická inflamatórna demyelinizačná polyneuropatia Bratislava 18.1.2018
6. Slovenská konferencia o zriedkavých chorobách Bratislava 9.11.2017
Chronická inflamatórna demyelinizačná polyneuropatia Prešov, 12.10.2017
X. Neuromuskulárny kongres s medzinárodnou účasťou Bratislava 27.-28.4.2017
Aktuálne trendy v diagnostike myopatií. IV. Pompeho deň Martin, 9.-10.6.2016
Multifokálna motorická neuropatia Master Class Košice, 7.4.2016
Pokroky v diagnostike a liečbe neuromuskulárnych ochorení II Nový Smokovec, 11.-12.3.2016
Imunogénne neuropatie Martin, 4.2.2016
XXIV. Vejvalkův myastenický den Praha, 20.1.2016
Aktuálne trendy v diagnostike neuromuskulárnych a muskuloskeletálnych ochorení Bratislava, 3.6.2015
VIII. Neuromuskulárny kongres s medzinárodnou účasťou. Program a abstrakty Bratislava, 16.-17.4.2015
Multifokálna motorická neuropatia Master Class Martin, 24.9.2014
Imunogénne neuropatie Trnava, Hotel Holiday Inn, 4.6.2014
International Conference and Course on Neuromuscular Ultrasound Vienna, 22.-24.5.2014
VII. Neuromuskulárny kongres. 1. informácia Brno, Hotel Voroněž, 15.-16.5.2014
Kortikoterapia v neurológii Sielnica, Hotel Kaskády, 21.-22.3.2014
Imunogénne neuropatie Ružomberok, Aula ÚVN SNP FN, 21.2.2014
Pokroky v liečbe a diagnostike neuromuskulárnych ochorení Nový Smokovec, 7.-8.2.2014