NeuromuskulÁrna sekcia

Slovenskej neurologickej spoločnosti,

organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti

CENTRUM PRE NEUROMUSKULÁRNE OCHORENIA

Dôležité informácieXI. Neuromuskulárny kongres Brno, 10.-11.5.2018, 1. informácia
Chronická inflamatórna demyelinizačná polyneuropatia Bratislava 18.1.2018
Projekt vyhľadávania pacientov s Pompeho a Fabryho chorobou
6. Slovenská konferencia o zriedkavých chorobách Bratislava 9.11.2017
Chronická inflamatórna demyelinizačná polyneuropatia Prešov, 12.10.2017
X. Neuromuskulárny kongres s medzinárodnou účasťou Bratislava 27.-28.4.2017