NeuromuskulÁrna sekcia

Slovenskej neurologickej spoločnosti,

organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti

CENTRUM PRE NEUROMUSKULÁRNE OCHORENIA

Odborné akcie

Zechenterov lekársky deň Kremnica 31.5.2024
XVII. Český a Slovenský neuromuskulární kongres Brno 18.-19.4.2024
XVI. neuromuskulárny kongres. Bratislava 27.-28.4.2023
11. Slovenská konferencia o zriedkavých chorobách. Via practica 2022; 8 (Supl. 1): 1-43 Bratislava, 24.11.2022
EMG workshop. Csillagház, Rimavská Sobota, 20.-21.9.2022
Workshop "Zriedkavé neuromuskulárne ochorenia Brno, 2.6.2022
XV. Neuromuskulárny kongres Brno, 12.-13.5.2022
10. Slovenská konferencia o zriedkavých chorobách. Via practica - program, abstrakty 4.-5.11.2021
XIV. slovenský a český neuromuskulárny kongres 29.-30.4.2021, ONLINE - live stream
9. Slovenská konferencia o zriedkavých chorobách. Via practica - program, abstrakty 16.11.2020
Neuromuskulárne sympózium: EMG workshop, Fórum polyneuropatií, VI. Pompeho deň Bystrá, 1.-2.10.2020
XIII. Neuromuskulárny kongres Brno, 10.-11.9.2020
8. Slovenská konferencia o zriedkavých chorobách - Via practica 2019 - program, abstrakty Bratislava, 14.-15.11.2019
Psychiatrický a neurologický deň. Rimavská Sobota Rimavská Sobota, 16.5.2019
Neuromuscular Disorders Summer Course Budapest, May 29-30, 2019
XII. Neuromuskulárny kongres Bratislava, 25.-26.4.2019
Projekty vyhľadávania liečiteľných polyneuropatií a familiárna amyloidná polyneuropatia Bratislava, 14.11.2018
7. Slovenská konferencia o zriedkavých chorobách Bratislava, 8.-9.11.2018
Autoimunitné polyneuropatie Nitra, 10.10.2018
Familiárna amyloidná polyneuropatia a V. Pompeho deň Kremnica, 7.-8.6.2018
XI. Neuromuskulárny kongres Brno, 10.-11.5.2018
Familiárna amyloidná polyneuropatia Košice, 11.4.2018
Familiárna amyloidná polyneuropatia Martin, 10.4.2018
Chronická inflamatórna demyelinizačná polyneuropatia Bratislava, 18.1.2018
6. Slovenská konferencia o zriedkavých chorobách Bratislava, 9.11.2017
Chronická inflamatórna demyelinizačná polyneuropatia Prešov, 12.10.2017
X. Neuromuskulárny kongres s medzinárodnou účasťou Bratislava, 27.-28.4.2017
Aktuálne trendy v diagnostike myopatií. IV. Pompeho deň Martin, 9.-10.6.2016
Multifokálna motorická neuropatia Master Class Košice, 7.4.2016
Pokroky v diagnostike a liečbe neuromuskulárnych ochorení II Nový Smokovec, 11.-12.3.2016
Imunogénne neuropatie Martin, 4.2.2016
XXIV. Vejvalkův myastenický den Praha, 20.1.2016
Aktuálne trendy v diagnostike neuromuskulárnych a muskuloskeletálnych ochorení Bratislava, 3.6.2015
VIII. Neuromuskulárny kongres s medzinárodnou účasťou. Program a abstrakty Bratislava, 16.-17.4.2015
Multifokálna motorická neuropatia Master Class Martin, 24.9.2014
Imunogénne neuropatie Trnava, Hotel Holiday Inn, 4.6.2014
International Conference and Course on Neuromuscular Ultrasound Vienna, 22.-24.5.2014
VII. Neuromuskulárny kongres. 1. informácia Brno, Hotel Voroněž, 15.-16.5.2014
Kortikoterapia v neurológii Sielnica, Hotel Kaskády, 21.-22.3.2014
Imunogénne neuropatie Ružomberok, Aula ÚVN SNP FN, 21.2.2014
Pokroky v liečbe a diagnostike neuromuskulárnych ochorení Nový Smokovec, 7.-8.2.2014