NeuromuskulÁrna sekcia

Slovenskej neurologickej spoločnosti,

organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti

CENTRUM PRE NEUROMUSKULÁRNE OCHORENIA

Dokumenty


Správa o činnosti Centra pre NMO za rok 2020 | P. Špalek, I. Martinka
Správa o činnosti Centra pre NMO za rok 2019
Správa o činnosti Centra pre NMO za rok 2018
Správa o činnosti Centra pre NMO za rok 2017
Správa o činnosti Centra pre NMO za rok 2016
Správa o činnosti Centra pre NMO za rok 2015
Správa o činnosti Centra pre NMO za rok 2014
Správa o činnosti Centra pre NMO za rok 2013
Štatút Centra pre neuromuskulárne ochorenia